BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

 


Kemaskini Pada: 16 Okt 2018
Versi 8.1.2
Keputusan Piagam Pelanggan
2016|2017|2018|

1. Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tinda
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

2. Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

3. Pelan Bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (1
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

4. "Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas memenuhi syar
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

5. Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

6. Sampah domestic dikutip sekurang-kurangnya dua(2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

7. Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok dipr
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

8. Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelangga
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

9. Keputusan Permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

10. Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewaynya pada 30 April dan 30 September pa
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

11. Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

12. Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

13. Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk/badan bukan kerajaan mengikut jadual
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

14. Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan sia
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%